Naslovna

4. Među­nar­o­dno otvoreno prven­stvo Banja Luke u bridžu

Prven­stvo će se održati 23. i 24.aprila 2016. godine.
Pri­jav­iti se možete i putem elek­tronske pri­jave na sljedećem linku: »PRI­JAVA«

Opširnije…

13. Škola bridža

Bridž klub „ Banja Luka„ orga­nizuje 13. Školu bridža. Škola počinje 25.05.2015. godine.

Pri­jave do 22.05.2015. Broj mjesta je ograničen.

Škola bridža se će se održa­vati u ulici Sime Miljuša 2, na Starče­vici pros­torije UDAS-​a.

Odlična pri­lika da i vi naučite ovu izuzetno intere­santnu igru. Pridružite nam se!

E-​mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spam­botova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spam­botova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

3. Među­nar­o­dno otvoreno prven­stvo Banja Luke u bridžu

Prven­stvo će se održati 25. i 26.aprila 2015. godine.
Pri­jav­iti se možete i putem elek­tronske pri­jave na sljedećem linku: »PRI­JAVA«

Opširnije…

Održano je 2. Među­nar­o­dno otvoreno prven­stvo Banja Luke u bridžu

Od 31. maja do 01. juna 2014. godine održano je 2. Među­nar­o­dno prven­stvo Banja Luke u bridžu. Turnir je bio human­i­tarnog karak­tera i pri­hodi su uplaćeni kao pomoć stradalim u poplavama.
Zah­valju­jemo se BK Mari­bor koji je pružio finan­sijku pomoć u našoj akciji, JP Aquana na suor­ga­ni­zaciji turnira i svim igračima iz Beograda, Zagreba, Sara­jeva, Novog Sada, Posušja, Siska, Vrn­jačke Banje i Banja Luke koji su svo­jim pris­ustvom omogućili održa­vanje ovog turnira.

2. Među­nar­o­dno otvoreno prven­stvo Banja Luke u bridžu

Prven­stvo će se održati 31.maja i 01.juna 2014. godine.

Prven­stvo će biti human­i­tarnog karak­tera. Pri­hod od turnira biće doniran kao pomoć stradalim u poplavama.

Pozi­vamo sve zain­tereso­vane da se pri­jave na turnir i da svi zajedno svo­jim učešćem, uz druženje i tak­mičenje pomognemo stradalim od katas­tro­fal­nih poplava koje su nas zadesile.

Opširnije…

Back­ground Image

Header Color

:

Con­tent Color

: